De naam van ons tijdschrift Eén-Eén-Twee komt voort uit het landelijk alarmnummer voor brandweer, politie en ambulance. Nadat eerder voor 0011 (sinds 1980 ook de naam van het blad) werd gekozen en in een vijftal gebieden ook werd ingevoerd, moest, toen in 1986 tot landelijke invoering werd besloten, om technische redenen op 06/11 worden overgegaan en veranderde de naam van het blad ook in 06/11. Sinds 1990 kon men zo in alle telefoondistricten in Nederland snelle hulp krijgen als het om seconden gaat. Onder andere door Europese afspraken is het nummer sinds 1 maart 1997: 1-1-2. En weer veranderde de naam van het blad, niet in cijfers, maar in Eén-Eén-Twee.

Meer lezen over de geschiedenis van ons tijdschrift en de VBB?)

Eén-Eén-Twee is het officieel orgaan van de VBB en wordt uitgegeven door de Stichting Uitgave Brandweermedia (StUB)
Noordwaarts 62
2711 HM Zoetermeer
secretarisstub@brandweer.org

Leden van de VBB ontvangen de Eén-Eén-Twee bij het lidmaatschap. Een abonnement op Eén-Eén-Twee zonder lidmaatschap van de VBB is ook mogelijk.

Redactie:
Rob Jastrzebski
redactie@brandweer.org
Tuinstraat 43
3732 VK De Bilt

Abonnementsprijs:
Nederland: € 33,00
België/Duitsland: € 39,00
Overig: € 57,50

45e jaargang, nummer 1

Overige uitgaven zijn te vinden in het archief